a

Privacybeleid

Wie we zijn

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.ermedigital.com acht een

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan
ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze
  privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
  voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
  toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
  eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of
  te verwijderen.
  ermedigital.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
  persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://ermedigital.com

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ermedigital.com.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te
laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en
betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in
verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen
ontvangen.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over
uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen
met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens en telefoonnummer.
Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het
account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen
ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw en naam. en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we
met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en
zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we
zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Via uw account kunt u dit ook doorgeven.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard
totdat u het abonnement opzegt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen
ontvangen.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar dit gebeurt te allen tijde
geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog
relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over
u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit
altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij uw Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes
maanden.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen
ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media
  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons
  blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.
  Locatiegegevens
  Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het
  moment zelf uw toestemming gevraagd.
  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld
  de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door
  bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de
  privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen
dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als
de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd
geanonimiseerd.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan
zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij
zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel
werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun
privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij
de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  pagina 3 van 4
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen
  waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
  tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
  aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
  bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
  opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
  U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
  verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
ermedigital.com
Weerenweg 17C, 1161 AE
Zwanenburg, Nederland
info@ermedigital.com

Home
Rekening
Winkelwagen
Zoekopdr..
0